You are here: » Residential courses » Kvaliteta » Priprema i upravljanje uspješnom regulatornom inspekcijom
 
Priprema i upravljanje uspješnom regulatornom inspekcijom Print E-mail

U svakoj kompaniji ili ustanovi, redovito ili povremeno, provode se inspekcije regulatornih, akreditacijskih ili certifikacijskih tijela, agencija ili institucija. Predmet i svrha inspekcija mogu biti različiti - dobivanje proizvodne i drugih dozvola, akreditacija, certificiranje ili verifikacija rada ili proizvoda sukladno normama, zakonima ili pravilnicima.

Zajedničko svim inspekcijama je da u ograničenom, kratkom vremenu, na osnovu rezultata pregleda "slučajnog uzorka" dokumenata, procesa ili zapisa treba procijeniti rad, sustav ili usklađenost sa propisanim.

Cilj seminara

Cilj seminara je naučiti polaznike kako se pripremiti za inspekciju i uspješno prezentirati svoju kompaniju ili ustanovu, sustav, proces ili proizvod, kako organizirati višednevnu inspekciju te upravljati i nadzirati post inspekcijske aktivnosti.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar

Menadžeri kvalitete, menadžeri zaštite okoliša, menadžeri sigurnosti i zaštite na radu, menadžeri sigurnosti informacijskih sustava kao i svi drugi menadžeri ili voditelji koji sudjeluju u inspekcijama regulatornih, akreditacijskih ili certifikacijskih  tijela, agencija ili institucija.

Kakvu ćete korist imati od seminara

  • Saznat ćete kako formirati dobar tim za inspekciju i definirati područje inspekcije
  • Naučit ćete kako pripremiti prostor, opremu, osoblje, dokumentaciju i zapise za inspekciju
  • Saznat ćete kako se pripremiti za inspekciju (izgled, verbalna i neverbalna komunikacija,...)
  • Naučit ćete upravljati tijekom inspekcije
  • Saznat ćete o različitim stilovima i zajedničkim karakteristikama svih inspektora
  • Naučit ćete kako uspješno prezentirati svoju kompaniju ili ustanovu, sustav, proces ili proizvod
  • Saznati ćete kako organizirati višednevnu inspekciju
  • Naučit ćete kako upravljati i nadzirati post inspekcijske aktivnosti


Teme

Planiranje i priprema inspekcije

•    Formiranje tima za pripremu
•    Definiranje područja inspekcije
•    Priprema prostora, opreme, osoblja, dokumentacije i zapisa
•    Ključno osoblje za provedbu inspekcije
    

Osobni stil i priprema

•    Važnost izgleda i imidža
•    Usklađenost verbalne i neverbalne komunikacije
•    Upotreba glasa – disanje,izgovor, zamuckivanje, poštapalice
•    Stav, kretnje i kontakt očima
•    Spoznaja svojih jakih i slabih strana 

Provedba inspekcije

•    Upravljanje tijekom inspekcije
•    Različiti stilovi inspekcija
•    Što je zajedničko svim inspektorima i kako razmišljaju


Provedba inspekcije

•    Što smijemo a što ne smijemo tijekom inspekcije?
•    Kako prezentirano proces ili proceduru
•    Kako odgovaramo na postavljena pitanja
•    10 ključnih pravila za uspješan prolaz inspekcije

Organizacija višednevne inspekcije

•    Dnevni sažetak
•    Priprema za drugi dan
•    Korektivne mjere

Završetak inspekcije

•    Završni sastanak
•    Nalazi inspekcije
•    Pokloni
•    Službeni Izvještaj i korektivne mjere
•    Interni nalazi
•    Nagrade i priznanja

Tko je Vaš predavač?

 

Sanja Peterlić, dipl. ing. med. biokem. - diplomirala medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija radi kao medicinski biokemičar u zdravstvu, te na različitim poslovima kontrole i osiguranja kvalitete, razvoja i implementacije dobrih praksa, sustava upravljanja kvalitetom i drugih sustava upravljanja u nacionalnim i internacionalnim kompanijama. Unazad petnaestak godina radi na području razvoja sustava upravljanja kvalitetom, integriranih sustava upravljanja i dobrih praksa u Hrvatskoj i inozemstvu te stječe višegodišnja internacionalna iskustva. Sudjelovala u brojnim uspješnim regulatornim inspekcijama kao njihov domaćin. Dodatno se educirala na brojnim nacionalnim i internacionalni seminarima.Redovito provodi interne i vanjske audite za potrebe klijenata.
Autorica je stručnih radova te predavačica na konferencijama i simpozijima. Članica je nacionalnih i internacionalnih strukovnih udruženja.