You are here: » Residential courses » Hrana » Skladištenje i transport hrane - upravljanje hladnim lancem
 
Skladištenje i transport hrane - upravljanje hladnim lancem Print E-mail

Pravilno skladištenje i transport trebaju osigurati kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane tijekom cijelog distribucijskog lanca – od proizvođača hrane, preko transporta i skladištenja do isporuke hrane trgovačkim lancima, hotelima, restoranima i krajnjim potrošačima. Pravilno rukovanje, skladištenje i transport hrane u hladnom lancu prvenstveno uključuje osiguranje i nadzor pravilnog temperaturnog režima nužnog za osiguranje zdravstvene ispravnosti i neškodljivosti.

Cilj seminara je upoznati polaznike o važnosti održavanja određenog temperaturnog režima prilikom skladištenja i transporta hrane, ukazati na čimbenike koji mogu utjecati na promjene temperaturnih režima i posljedice koje takve promjene donose, te moguća rješenja za nadzor temperature upotrebom "data logera".

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar

Odgovorne osoba koje se bave proizvodnjom, skladištenjem, transportom ili prodajom hrane iz svih grana prehrambene industrije, proizvođači hrane, kompanije koje se bave transportom hrane, trgovački lanci, hoteli i restorani, proizvođači hrane koji imaju vlastiti transport i skladištenje, pekari, slastičari, klaonice, mesnice, odgovorne osobe za upravljanje kvalitetom, interni auditori.

Kakovu ćete korist imati od seminara

 • Upoznat ćete se sa zahtjevima dobre distribucijske prakse propisanim hrvatskim zakonima i pravilnicima, zakonodavstvom Europske unije kao i zahtjevima HACCP/ISO 22000:2005 sustava (Codex Alimentarius)
 • Upoznat ćete se s zahtjevima koje nalaže dobra higijenska i proizvođačka praksa, a odnose se na temperaturni režim čuvanja hrane
 • Steći ćete praktične savjete o dizajnu i monitoringu skladišnih prostora
 • Naučit ćete na što obratiti pažnju kod skladištenja u rashladnim uređajima, hladnjačama, hladnim prostorima i komorama
 • Saznat ćete kako pravilno rukovati hranom u hladnom lancu i što učiniti kada temperatura izađe iz propisanih temperaturnih granica
 • Saznat ćete kako osigurati i nadzirati određenu temperaturu tijekom transporta i skladištenja, kako koristiti "data logere"
 • Naučit ćete koje podatke bilježiti tijekom skladištenja, transporta, isporuke, povrata ili povlačenja s tržišta prehrambenih proizvoda
 • Uspješnije ćete kontrolirati prijevoz hrane
 • Pravilnije ćete skladištiti određenu vrstu hrane koja zahtijeva skladištenje na određenoj temperaturi

Teme

Dobra distribucijska praksa

 • Principi
 • Osoblje
 • Prostori i oprema
 • Dokumentacija   

Skladištenje

 • Dizajn skladišnih objekata (hlađene prostorije, hladnjaci, komore, hladnjače)
 • Hlađeni prostori (hlađene prostorije, komore i hladnjače)
 • Kritične faze procesa rukovanja hranom
 • Skladištenje hrane koja zahtijeva točno određenu temperaturu čuvanja
 • Čišćenje i sanitacija skladišnih objekata
 • Zaštita i sigurnost skladišnih objekata

Kritični procesi

 • Temperaturni režim čuvanja pojedine vrste hrane
 • Postupak povlačenja hrane s tržišta
 • Opasnosti od nepravilno skladištene hrane

Transport

 • Podaci koje treba bilježiti
 • Kontrola prijevoza
 • Kontrola temperaturnih uvjeta

 

Tko su Vaši predavači?

Ivana Simić, dipl. ing. prehrambene tehnologije – diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija počela se usavršavati u području sigurnosti i kvalitete hrane, te je na istu temu i diplomirala. Završila je mnoge edukacije i posjeduje certifikate iz područja sigurnosti hrane (Food Safety Internal Auditor). Ivana je i ISO 9000:2000 Lead Auditor (IRCA). Trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij „Food Management“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom dosadašnjeg profesionalnog razvoja Ivana je stekla iskustvo u raznim granama prehrambene industrije. Radila je kao konzultant na mnogim projektima uvođenja sustava upravljanja sigurnošću hrane i sustava upravljanja kvalitetom u raznim granama prehrambene industrije, primarne proizvodnje, proizvodnje hrane i pića, proizvodnje farmaceutskih, dijetetskih i vegetarijanskih proizvoda, ugostiteljstvu, klaonicama, proizvodnji stočne hrane, skladištenju i transportu hrane. Radila je kao vanjski suradnik i menadžer kvalitete na poslovima održavanja i poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane.
Održala je mnoge "in-house" seminare iz područja sigurnosti hrane te edukacije zaposlenika o primjeni zahtjeva HACCP i norme ISO 22000:2005. Sudjelovala je na izradi i poboljšanju dokumentacije koja je nužna za uvođenje i primjenu HACCP sustava, ISO 22000:2005, dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse.
Osim uvođenja sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane, Ivana redovito provodi audite navedenih sustava te audite druge i treće strane.