You are here: » Residential courses » Hrana » Audit sustava sigurnosti hrane prema HACCP i ISO 22000:2005 normi
 
Audit sustava sigurnosti hrane prema HACCP i ISO 22000:2005 normi Print E-mail

Cilj seminara

Redovita provedba učinkovitog internog audita tijekom kojeg kvalificirani auditori detaljno, neovisno i objektivno procjenjuju i provjeravaju  sukladnost sustava sigurnosti hrane sa zahtjevima HACCP i ISO 22000:2005 normi ključna je za primjenu, održavanje i trajno poboljšanje uvedenog sustava.

Cilj seminara je osposobiti polaznike za provedbu efikasnih internih audita sustava upravljanja sigurnošću hrane prema zahtjevima normi  HACCP i ISO 22000:2005.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar

Odgovorne osobe koje rukovode procesima proizvodnje/pripreme hrane, tehnolozi u proizvodnji hrane, voditelji i članovi HACCP timova, vlasnici obrta u kojima se proizvodi ili priprema hrana, zaposlenici u prehrambenoj industriji, osobe odgovorne za skladištenje i transport hrane, interni auditori.

Kakvu ćete korist imati od seminara

 • upoznat ćete se sa načelima HACCP i zahtjevima ISO 22000:2005 norme za sustav upravljanja sigurnošću hrane
 • upoznat ćete se sa hrvatskim zakonima i pravilnicima kao i zakonskom regulativom Europske Unije
 • steći ćete praktično znanje o primjeni i nadzoru zahtjeva normi HACCP/ISO 22000:2005
 • osposobit ćete se za provednu internih provjera (audita) HACCP/ISO 22000:2005  sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • naučit ćete kako planirati interni audit, kako pripremiti liste provjere te kako učinkovit audit provoditi u praksi
 • upoznat ćete se s metodologijom provedbe audita, tehnikom postavljanja pitanja i vođenja bilješki
 • naučit ćete kako uspješno komunicirati tijekom audita i upravljati konfliktom
 • naučit ćete kako prepoznati nesukladnost i kako je klasificirati
 • upoznat ćete se sa sadržajem izvještaja audita, te naučiti upravljati korektivnim i preventivnim mjerama

Teme:

Uvod u HACCP/ISO 22000:2005

 • područje primjene
 • termini i definicije

    Sustav upravljanja sigurnošću hrane

 • opći zahtjevi
 • dokumentacija

Odgovornost uprave

 • opredjeljenost uprave
 • politika sigurnosti hrane
 • planiranje sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • odgovornosti i ovlasti
 • voditelj tima
 • komunikacija
 • spremnost na nepredviđene događaje
 • upravina ocjena sustava

Upravljanje resursima

 • Osiguravanje resursa
 • Ljudski resursi
 • Infrastruktura
 • Radna okolina

Planiranje i realizacija sigurnog proizvoda

 • Preduvjetni programi
 • Preliminarni koraci za izradu analize opasnosti
 • Analiza opasnosti
 • Uspostavljanje operativnih preduvjetnih programa
 • Uspostava HACCP plana
 • Posuvremenjavanje uvodnih informacija i dokumenata koji čine preduvjetne programe i HACCP plan
 • Plan verifikacije
 • Sljedivost
 • Kontrola nesukladnosti

Validacija, verifikacija i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane

•    Validacija kombinacije kontrolnih mjera
•    Kontrola praćenja i mjerenja
•    Verifikacija sustava upravljanja sigurnošću hrane - Interni audit

Audit

•    Osobine auditora
•    Planiranje audita
•    Radionica

•    Izrada liste provjere
•    Radionica

•    Izvođenje audita
•    Uvodni sastanak
•    Provedba audita
•    Radionica
 
•    Izrada izvještaja i završni sastanak
•    Radionica

TEST - provjera efikasnosti edukacije

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni tijekom seminara.

Analiza testa

Pitanja i odgovori


Tko su Vaši predavači?

Sanja Peterlić, dipl. ing. medicinske biokemije - diplomirala medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga radi kao medicinski biokemičar u zdravstvu, voditelj ovlaštenog laboratorija, te na različitim poslovima kontrole kvalitete, razvoja i primjene dobrih praksa i sustava kvalitete. Unazad petnaestak godina radi na području razvoja sustava upravljanja kvalitetom i s njima povezanih sustava upravljanja u Hrvatskoj i inozemstvu te stječe višegodišnja međunarodna iskustva. Posjeduje ekspertna znanja iz područja dobre proizvođačke / dokumentacijske / laboratorijske praske propisane hrvatskom, europskom i američkom regulativom. Dodatno se educirala na brojnim nacionalnim i međunarodnim seminarima. Radi kao vodeći auditor i poslovni savjetnik na uvođenju, održavanju i unaprjeđivanju sustava upravljanja kvalitetom i drugih sustava upravljanja u različitim tvrtkama, ustanovama, zavodima i  laboratorijima. Uspješno je pripremila brojne organizacije i ustanove za regulatorne inspekcije, certifikacije i akreditacije. Autorica je stručnih radova te predavačica na konferencijama, simpozijima i seminarima. Članica je nacionalnih i međunarodnih strukovnih udruženja: Hrvatskog društva za kvalitetu, Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, Udruge poslovnih savjetnika, International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE),  Parenteral Drug Association (PDA), The Pharmaceutical Quality Group.


Ivana Simić, dipl. ing. prehrambene tehnologije – diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija počela se usavršavati u području sigurnosti i kvalitete hrane, te je na istu temu i diplomirala. Završila je mnoge edukacije i posjeduje certifikate iz područja sigurnosti hrane (Food Safety Internal Auditor). Ivana je i ISO 9000:2000 Lead Auditor (IRCA). Trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij „Food Management“ na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom dosadašnjeg profesionalnog razvoja Ivana je stekla iskustvo u raznim granama prehrambene industrije. Radila je kao konzultant na mnogim projektima uvođenja sustava upravljanja sigurnošću hrane i sustava upravljanja kvalitetom u raznim granama prehrambene industrije, primarne proizvodnje, proizvodnje hrane i pića, proizvodnje farmaceutskih, dijetetskih i vegetarijanskih proizvoda, ugostiteljstvu, klaonicama, proizvodnji stočne hrane, skladištenju i transportu hrane. Radila je kao vanjski suradnik i menadžer kvalitete na poslovima održavanja i poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane.
Održala je mnoge "in-house" seminare iz područja sigurnosti hrane te edukacije zaposlenika o primjeni zahtjeva HACCP i norme ISO 22000:2005. Sudjelovala je na izradi i poboljšanju dokumentacije koja je nužna za uvođenje i primjenu HACCP sustava, ISO 22000:2005, dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse.
Osim uvođenja sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane, Ivana redovito provodi audite navedenih sustava te audite druge i treće strane.