Planiranjem do kvalitete Print E-mail

Dr. W.E. Deming u svojih četrnaest koraka do kvalitete navodi:
"Izbjegavaj  kontrolu kao način postizanja kvalitete. Kvalitetu ugradi u proizvod u njegovoj fazi razvoja. Masovno kontroliranje ne može nadoknaditi loš dizajn. "
Da bi se napravio kvalitetan proizvod, provelo kvalitetno istraživanje, optimizirao proizvodni proces, validacija procesa i drugi poslovni procesi potrebno je dobro poznavati svoje proizvode i procese.

Da bi upoznali proizvode i procese potrebno je napraviti velik broj eksperimentalnih ispitivanja, uložiti puno vremena i novaca. Zato se s pravom postavlja pitanje kako pravilno isplanirati ta eksperimentalna ispitivanja kako sa što manje truda, odnosno kako iz što manje prikupljenih podataka dobiti maksimalnu informaciju o našim proizvodima i procesima.
Odgovore na ta pitanja dobit ćete na ovom seminaru.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar?

Ako se bavite područjima: istraživanje i razvoj procesa, medicinska i druga ispitivanja, planiranje i optimizacija različitih poslovnih procesa, ovo je seminar za vas.
Polaznici dodiplomskih i doktorskih studija, voditelji znanstvenih i stručnih projekata, djelatnici na fakultetima, kao i svi oni koji žele pravilno planirati eksperimentalna ispitivanja  u svom stručnom i znanstvenom radu.

Kakvu ćete korist imati od toga?

Upoznat ćete se s osnovnim principima planiranja ispitivanja i kako izabrati odgovarajući plan između velikog broja postojećih planova.
Upoznat ćete, kroz niz primjera iz prakse, koji će se rješavati pomoću programa STATISTICA, kako odrediti ono što bitno utječe na vaš proizvod ili proces, te kako optimizirati procese.
Naučit ćete kako se vrši statistička obrada podataka prikupljenih kroz eksperimentalni rad.
Naučit ćete kako pravilno interpretirati rezultate statističke obrade
Dobit ćete odgovor na pitanja koja vas muče, a vezana su uz planiranje i statističku obradu podataka  u vašem  znanstvenom i stručnom radu.

Teme koje će se obraditi na seminaru:

 • Zašto je potrebno planirati pokuse
 • Osnovni principi planiranja pokusa
 • Vrste planova pokusa
 • Faktorsko planiranje pokusa
 • Optimizacija procesa
 • Taguchi metoda
 • Planiranje istraživanja (Study design)
 • Obrada i interpretacija rezultata pokusa

Radionice:

U sklopu seminara održat će se radionica kroz koju će se s polaznicima seminara obraditi sljedeći primjeri u programu STATISTICA:
 • Planiranje faktorskog pokusa
 • Određivanje optimalne smjese
 • Planiranje Taguchi-jevom metodom
 • Dizajn sustava
 • Dizajn parametara
 • Dizajn tolerancije

Tko je Vaš predavač?

dr. sc. MILJENKO KOŠIČEK dipl. ing. matematike, diplomirao i magistrirao na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao medicinske znanosti. Radio kao asistent na fakultetu te sudjelovao na brojnim znanstvenim projektima. Ima dugogodišnje iskustvo kao specijalist za biometriju, voditelj laboratorija za biomatematiku i biostatistiku. Više godina radio kao voditelj i ekspert informatičke podrške osiguranja kvalitete u internacionalnoj farmaceutskoj kompaniji. Sudjelujući na raznim projektima kao što su WHO projekt "Epidemiological Model for Hepatitis B", "Stohastičko-deterministički model u biomedicini" , "Matematički modeli za hematološke bolesti" te radeći kao ekspert za  informatičku podršku u osiguranju kvalitete stekao dragocjena iskustva, znanja i praksu. Tijekom svog rada kako u Hrvatskoj tako i na internacionalnim projektima stekao ekspertna znanja iz područja dobre analitičke prakse i razvoja sustava kvalitete u laboratoriju, razvoja i primjene statističkih metoda u analitičkim laboratorijima te primjene statistike u upravljanju procesima u farmaceutskoj industriji (izmjene, validacije, trendovi, pregledi kvalitete i sl.). Sudjelovao na brojnim konferencijama i stručnim skupovima te održao brojne seminare i predavanja.