You are here: » Residential courses » Laboratoriji » Dobra praksa u analitičkom laboratoriju
 
Dobra praksa u analitičkom laboratoriju Print E-mail

Cilj seminara je praktično prikazati principe dobre prakse u analitičkom laboratoriju, kao što su: upravljanje laboratorijskim kemikalijama, otopinama i standardima, osiguravanje sljedljivosti i vjerodostojnosti provedenih ispitivanja pravilnim vođenjem zapisa u laboratorijskim bilježnicama, upravljanje laboratorijskim posuđem i opremom, opisivanje metoda ispitivanja i praćenje laboratorijskih pogrešaka.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar

Voditelji ispitnih (analitičkih) laboratorija, voditelji laboratorija kontrole kvalitete, laboratorijsko osoblje kao i svi oni koji sudjeluju u auditima ili inspekcijama laboratorija.

Kakvu ćete korist imati od toga

  • Upoznat ćete se s zahtjevima i principima dobre prakse u analitičkim laboratoriju
  • Naučit ćete kako provoditi inspekciju i audit u laboratoriju
  • Steći ćete praktične savjete o organizaciji laboratorija, na što obratiti pažnju kod rukovanja kemikalijama, reagensima, standardima i laboratorijskim suđem
  • Naučit ćete kako bilježiti rezultate provedenih ispitivanja, istražiti rezultate izvan granice specifikacije i laboratorijske pogrešk
  • Naučit ćete kako pravilno upravljati laboratorijskom dokumentacijom i zapisima, kako voditi dnevnike opreme i laboratorijske bilježnice

Teme

Organizacija rada laboratorija
Što je to dobra praksa u laboratoriju?
ISO 17025:2007
Organizacija rada laboratorija
Osoblje, prostori
Audit/inspekcija laboratorija

Laboratorijske kemikalije, suđe i instrumenti
Upravljanje laboratorijskim kemikalijama, otopinama i standardima
Laboratorijsko suđe

Dokumentacija
Upravljanje dokumentacijom
Laboratorijske bilježnice
Laboratorijski zapisi

Upravljanje radom laboratorija
Izražavanje i evaluacija rezultata provedenih ispitivanja
Rezultati izvan granica specifikacije
Laboratorijske pogreške

Tko je Vaš predavač

Sanja Petrelić, dipl. ing. medicinske biokemije - diplomirala medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga radi kao medicinski biokemičar u zdravstvu, voditelj ovlaštenog laboratorija, te na različitim poslovima kontrole kvalitete, razvoja i implementacije dobrih praksa i sustava kvalitete. Unazad petnaestak godina radi na području razvoja sustava upravljanja kvalitetom i s njima povezanih sustava upravljanja u Hrvatskoj i inozemstvu te stječe višegodišnja internacionalna iskustva, znanja i praksu. Posjeduje ekspertna znanja iz područja dobre proizvođačke / dokumentacijske / laboratorijske praske propisane hrvatskom, europskom i američkom regulativom. Dodatno se educirala na brojnim nacionalnim i internacionalnim seminarima. Radi kao vodeći auditor i poslovni savjetnik na uvođenju, održavanju i unaprjeđivanju sustava upravljanja kvalitetom i drugih sustava upravljanja u različitim tvrtkama, ustanovama, zavodima i  laboratorijima. Uspješno pripremila brojne organizacije i ustanove za regulatorne inspekcije, certifikacije i akreditacije. Surađuje sa BICRO-om (Poslovno inovacijskim centrom Hrvatske) i HAMAG-om (Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo) te je na listi njihovih ovlaštenih konzultanata. Autorica je stručnih radova te predavačica na konferencijama, simpozijima i seminarima. Članica je nacionalnih i internacionalnih strukovnih udruženja: Hrvatskog društva za kvalitetu, Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE),  Parenteral Drug Association (PDA).