You are here: » Residential courses » Dokumentacija » Što kada osnovna statistika nije dovoljna?
 
Što kada osnovna statistika nije dovoljna? Print E-mail
Svi oni koji se bave stručnim ili znanstvenim radom ili se školuju za takav rad često se nađu u situaciji da svoje podatke ne mogu obraditi osnovnim statističkim metodama koje  se koriste za obradu mjernih rezultata koji su normalno distribuirani. Pitaju se kako obraditi mjerne rezultate koji nisu normalno distribuirani, kako obraditi podatke koji nisu dobiveni mjerenjem nego rangiranjem (ordinarna skala) ili su opisani nekim kategorijama (nominalna skala).  
Kako obraditi podatke složenijih pokusa u koje je uključen velik broj varijabli? Odgovore na ta pitanja dobit će na ovom seminaru.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar

Polaznici dodiplomskih i doktorskih studija kojim je potrebna statistika pri izradi diplomskih radova i doktorskih disertacija, djelatnici na fakultetima, kao i svi oni kojima je potrebna statistika u njihovom stručnom i znanstvenom radu i pri pisanju znanstvenih i stručnih radova.

Kakvu ćete korist imati od seminara

 • upoznat ćete, kroz niz primjera iz prakse, koji će se rješavati pomoću programa STATISTICA, statističke metode koje su potrebne za obradu mjernih rezultata čije vrijednosti nisu normalno distribuirane ili obradu kvalitativnih podataka (neparametrijska statistika)
 • naučit ćete koje statističke metode koristiti kada treba analizirati velik broj varijabli (faktorska analiza, diskriminacijska analiza, multivarijatne analize)
 • naučit ćete kako pravilno interpretirati rezultate statističke obrade
 • dobit ćete odgovor na pitanja koja vas muče pri izradi kvalifikacijskih, znanstvenih i stručnih radova vezana na primjenu statistike.

Polaznici seminara će stečena znanja moći koristiti u laboratorijima za vode, laboratorijima za kontrolu hrane i predmeta opće uporabe i drugim ispitnim laboratorijima u obradi svih vrsta podataka kemijskih, biokemijskih, mikrobioloških, farmakoloških, geoloških, paleontoloških i drugih analiza.


 Teme koje će se obraditi na seminaru:

Podjela statističkih metoda na osnovu razdiobe podataka

 • parametrijska statistika – normalna razdioba
 • neparametrijska statistika – ostale razdiobe
 • testiranje normalnosti razdiobe podataka

Neparametrijske metode

 • kada koristiti neparametrijske metode
 • prednosti i nedostaci neparametrijskih metoda
 • testovi za testiranje razlike između nezavisnih uzoraka
 • testovi za testiranje razlike između zavisnih uzoraka
 • neparametrijski koeficijenti korelacije
 • testovi za analizu podataka s nominalnim vrijednostima

Faktorska analiza

 • kada primijeniti faktorsku analizu
 • analiza glavnih komponenti
 • analiza faktorske strukture
 • interpretacija rezultata faktorske analize
 • multivarijatna regresijska analiza

Diskriminacijska analiza

 • kada primijeniti diskriminacijsku analizu
 • interpretacija rezultata diskriminacijske analize

Radionice:


U sklopu seminara održat će se radionica kroz koju će se s polaznicima seminara obraditi slijedeći primjeri u programu STATISTICA:

 • testiranje normalnosti razdiobe podataka
 • testiranje razlike između dva nezavisna uzorka
 • testiranje razlike između više nezavisnih uzoraka
 • testiranje razlike između dva zavisna uzorka
 • testiranje razlike između više zavisnih uzoraka
 • testiranje razlike između opaženih i očekivanih frekvencija
 • Cochran Q test
 • kontingencijske tablice
 • faktorska analiza
 • diskriminacijska analiza
 • multivarijatna regresijska analiza

Tko je Vaš predavač?

dr. sc. MILJENKO KOŠIČEK dipl. ing. matematike - diplomirao i magistrirao na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao medicinske znanosti. Radio kao asistent na fakultetu te sudjelovao na brojnim znanstvenim projektima. Ima dugogodišnje iskustvo kao specijalist za biometriju, voditelj laboratorija za biomatematiku i biostatistiku. Više godina radio kao voditelj i ekspert informatičke podrške osiguranja kvalitete u internacionalnoj farmaceutskoj kompaniji. Sudjelujući na raznim projektima kao što su WHO projekt "Epidemiological Model for Hepatitis B", "Stohastičko-deterministički model u biomedicini" , "Matematički modeli za hematološke bolesti" te radeći kao ekspert za  informatičku podršku u osiguranju kvalitete stekao dragocjena iskustva, znanja i praksu. Tijekom svog rada kako u Hrvatskoj tako i na internacionalnim projektima stekao ekspertna znanja iz područja dobre analitičke prakse i razvoja sustava kvalitete u laboratoriju, razvoja i primjene statističkih metoda u analitičkim laboratorijima te primjene statistike u upravljanju procesima u farmaceutskoj industriji (izmjene, validacije, trendovi, pregledi kvalitete i sl.). Sudjelovao na brojnim konferencijama i stručnim skupovima te održao brojne seminare i predavanja.