You are here: » Residential courses » Logistika i nabava » Dobra distribucijska praksa - upravljanje hladnim lancem
 
Dobra distribucijska praksa - upravljanje hladnim lancem Print E-mail

Pravilno skladištenje i transport lijekova s ciljem očuvanja njihove kvalitete, djelotvornosti i neškodljivosti nužni su tijekom cijelog distribucijskog lanca – od proizvođača lijekova, preko veletrgovaca do depoa lijekova, ljekarni ili bolničkih ljekarni. Zbog sve većeg broja visokovrijednih biofarmaceutskih lijekova, hladni lanac postaje ˝vruća tema˝. Hladni lanac obuhvaća put temperaturno osjetljivih lijekova od proizvođača do krajnjeg korisnika. Upravljanje hladnim lancem obuhvaća sve mjere koje je potrebno poduzeti u distribucijskom lancu radi smanjenja nepovoljnih utjecaja okoline na kvalitetu, učinkovitost i sigurnost lijeka.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar?

 • Predstavnici proizvođača lijekova, veletrgovaca i ljekarni
 • Zaposlenici bolničkih ljekarni i banaka bioloških tkiva
 • Zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo i liječnici koji sudjeluju u provođenju programa obveznog cijepljenja
 • Predstavnici logističkih tvrtki
 • Svi sudionici hladnog lanca u čiju odgovornost ulazi osiguranje kvalitete, logistika, distribucija, skladištenje, transport i izdavanje temperaturno osjetljivih lijekova (cjepivo, inzulin, lijekovi dobiveni iz krvi, krv i krvni pripravci, proteinski i biotehnološki lijekovi i sl.)

Kakvu ćete korist imati od seminara?

 • Upoznat ćete zahtjeve dobre distribucijske prakse propisane hrvatskim zakonima i pravilnicima te direktivama i uputama Europske unije
 • Upoznat ćete kritične procese u distribucijskom lancu
 • Naučit ćete kako temperatura utječe na lijek, što učiniti u slučaju prekoračenja preporučenih temperaturnih granica
 • Saznat ćete  o potrebnoj dokumentaciji i ključnom osoblju za nadgledanje i kontrolu procesa
 • Steći ćete praktična znanja o dizajnu i temperaturnoj raspodjeli  u skladištima, hladnjacima, ledenicama i hladnim komorama
 • Naučit ćete kako osigurati transport lijeka u hladnom lancu, što učiniti u slučaju prekida hladnog lanca
 • Naučit ćete kako učiniti vidljivim hladni lanac i što nam sve otkriva kontinuirano praćenje temperature na primjerima iz prakse

Tko su Vaši  organizatori i predavači?

Organizatori: SUPERA KVALITETA d.o.o. i Pharmagent d.o.o.

Sanja Peterlić, dipl. ing. medicinske biokemije - diplomirala medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga radi kao medicinski biokemičar u zdravstvu, voditelj ovlaštenog laboratorija, te na različitim poslovima kontrole kvalitete, razvoja i primjene dobrih praksa i sustava kvalitete. Unazad petnaestak godina radi na području razvoja sustava upravljanja kvalitetom i s njima povezanih sustava upravljanja u Hrvatskoj i inozemstvu te stječe višegodišnja međunarodna iskustva. Posjeduje ekspertna znanja iz područja dobre proizvođačke / dokumentacijske / laboratorijske prakse propisane hrvatskom, europskom i američkom regulativom. Dodatno se educirala na brojnim nacionalnim i međunarodnim seminarima. Radi kao vodeći auditor i poslovni savjetnik na uvođenju, održavanju i unaprjeđivanju sustava upravljanja kvalitetom i drugih sustava upravljanja u različitim tvrtkama, ustanovama, zavodima i  laboratorijima. Uspješno je pripremila brojne organizacije i ustanove za regulatorne inspekcije, certifikacije i akreditacije. Autorica je stručnih radova te predavačica na konferencijama, simpozijima i seminarima. Članica je nacionalnih i međunarodnih strukovnih udruženja: Hrvatskog društva za kvalitetu, Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, Udruge poslovnih savjetnika, International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), Parenteral Drug Association (PDA), The Pharmaceutical Quality Group.

Ivanka Pokorni, mr. pharm. - diplomirala farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Uspješno je završila edukaciju za farmaceutskog vodećeg auditora i Europskog menadžera sustava kvalitete. Radila je na različitim poslovima,  kao tehnolog u razvoju proizvoda, menadžer za dokumentaciju, menadžer kvalitete, regionalni menadžer proizvoda za centralnu i istočnu Europu, projekt menadžer u intelektualnom vlasništvu, ekspert za sustav kvalitete. Stekla bogato radno iskustvo iz područja kvalitete, specijalizirala se za transport  i odobravanje lijekova za prodaju u Europskoj uniji. Dodatno se educirala na brojnim nacionalnim i internacionalni seminarima. Aktivno sudjeluje u radu Europskog udruženja proizvođača generičkih lijekova u radnoj grupi za zaštitu od krivotvorenja lijekova Europskog vijeća.

mr.sc. Ivana Stojčević, dr. stom. – diplomirala i magistrirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stječe u veledrogeriji specijaliziranoj za promet lijekova u hladnom lancu na poslovima regulative, nabave, distribucije i upravljanja hladnim lancem. Educirana je za praćenje hladnog lanca tijekom skladištenja i transporta. Radi na implementaciji temperaturnog praćenja lijekova u transportu. Sudjeluje na godišnjoj konferenciji Cool Chain Europe.

Senad Ramić, dr. med. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stječe u veledrogeriji specijaliziranoj za promet lijekova u hladnom lancu na poslovima prodaje, nabave, distribucije i upravljanja hladnim lancem. Radi kao poslovni savjetnik za unapređenje upravljanja hladnim lancem. Član je Hrvatske liječničke komore.