You are here: » Residential courses » Održavanje i umjeravanje » Smanjenje troškova održavanja kroz praćenje „Ključnih pokazatelja uspješnosti - KPI"
 
Smanjenje troškova održavanja kroz praćenje „Ključnih pokazatelja uspješnosti - KPI" Print E-mail
Uvođenje i praćenje "ključnih pokazatelja uspješnosti “ (Key Performance Indicators. KPIs) koristan je alat za smanjenje troškova održavanja.
Smanjenje troškova održavanja, posebno u vrijeme ekonomske krize i recesije, moguće je ostvariti kroz dobru strategiju održavanja, optimalne preventive ili korektive aktivnosti, optimalnu raspoloživost doknadnih dijelova, svrsishodnu organizaciju i kvalitetan menadžment.  Praćenje ostvarenih ušteda moguće je i kroz ekonomske pokazatelje kao što su ROI, ROA, dobit, likvidnost, profitabilnost i drugi. European Federation of National Maintenance Societies (Europski savez nacionalnih društva održavatelja) predstavio je i standardizirao KPIs u normi EN 15341:2007.

Tko bi trebao odvojiti vremena za ovakav seminar

Rukovodeće osoblje održavanja, tehnolozi održavanja ili menadžeri odgovorni za održavanje.

Kakovu ćete korist imati od seminara

 • Saznat ćete kako uspostaviti ključne pokazatelje uspješnosti (KPI)     
 • Naučit ćete kako efikasno planirati, pratiti i smanjiti troškove održavanja
 • Naučit ćete kako povezati održavanje i ekonomiju
 • Naučit ćete kako unaprijediti rad odgovornih za održavanje
 • Saznat ćete o primjeni KPIs i iskustvima iz prakse

Teme

 • Što su to "Ključni pokazatelji uspješnosti" (KPIs) u održavanju?
 • Koja je očekivana korist od uspostave KPIs?
 • Norma HRN EN 13306:2001 “Nazivlje u održavanju”
 • Norma EN 15341:2007 “Maintenance – Maintenance Key Performance Indicators”
 • Ekonomski pokazatelji: glavna knjiga, bilanca, račun dobiti i gubitka, ROA, ROI, likvidnost, aktivnost, profitabilnost
 • Kada treba koristiti računalne sustave za podršku održavanju?
 • Troškovi održavanja
 • Sati rada
 • Upravljanje vremenom i zastojima
 • Iskustva nakon uvođenja KPIs
 • Radionica - primjeri iz prakse


Tko je Vaš predavač?

Tomislav Turk, dipl. ing. strojarstva – diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Posjeduje bogato višegodišnje praktično iskustvo iz farmaceutske industrije u kojoj je radio na projektima izgradnje novih proizvodnih pogona, te kao rukovoditelj održavanja i energetike. Dodatno se educirao na brojnim nacionalnim i internacionalnim seminarima. Autor je stručnih radova te predavač na konferencijama i simpozijima. Član je upravnog odbora HDO (Hrvatsko društvo održavatelja). Polaznik je specijalističkog studija iz Industrijskog inženjerstva i menadžmenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.