Curriculum Vitae - Tomislav Horvat, dipl.ing. Print E-mail

Iskustvo

Prije suradnje sa SUPERA KVALITETOM, do umirovljenja, radio je 36 godina u PLIVI, farmaceutskoj industriji u Istraživanju i razvoju. U odjelu Biotehnologije je stekao iskustva na razvoju i proizvodnji API i gotovih proizvoda dobivenih biosintetskim putem za prehrambenu i kemijsku industriju. Obavljao je poslove istraživača, istraživača specijalista, rukovoditelja odjela Biotehnologija te savjetnika u odjelu Biotehnologija na implementaciji sustava kvalitete u skladu sa zahtjevima cGMP te organizaciji sustava dokumentacije. Kraj rada je proveo kao ekspert za sustav kvalitete u odjelu Kvaliteta u I&R. Na tom mjestu obavljao je pregled i kontrolu proizvodne, analitičke i opće dokumentacije vezane uz razvojna istraživanja i proizvodnju API i gotovih oblika lijekova, obavljao interne i eksterne audite, održavao edukaciju zaposlenika s područja GMP te sudjelovao u radu timova za implementaciju i poboljšanje sustava kvalitete. Autor i koautor je više stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima, tehnoloških i proizvodnih postupaka, tehničko-tehnoloških podloga, investicijskih studija, know-how itd.
Pridružujući se SUPERA KVALITETI provodi audite, konzultacije i treninge iz područja zahtjeva GMP i upravljanja kvalitetom.

Stručnost

Njegovo znanje i iskustvo na implementaciji i poboljšanju sustava kvalitete u skladu sa zahtjevima GMP i drugih standarada i normi omogućuju učinkovitu pomoć pri uvođenju navedenih sustava u poslovanje tvrtke/partnera. Provedbom edukacija, izradom i pregledom dokumentacije te auditima i revizijom uvedenog sustava pridonosi poboljšanju procesa i unaprijeđivanju proizvodnje te postizavanju višeg stupnja kvalitete u poslovnim procesima.

Klijenti

Kao konzultant/savjetnik sudjelovao je u implementaciji sustava upravljanja kvalitetom u nekoliko tvrtki i ustanova. Kao auditor provjeravao je usklađenost sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima odgovarajućih normi i standarada te na temelju audita predlagao rješenja za usklađivanje s normama kao i za poboljšanje postojećeg stanja.

Obrazovanje

Po struci je diplomirani inženjer biotehnologije s diplomom Tehnološkog fakulteta, Biotehnološki odjel, Sveučilišta u Zagrebu. Osim osnovnog fakultetskog obrazovanja pohađao je više edukacija s područja upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj i inozemstvu (Quality Audit, Internal Quality System Audit, cGMP: Interpretation and Application, GMP training: Change Control te interne edukacije u PLIVI o cGMP, rukovođenju i upravljanju ljudskim potencijalima, organizaciji rada i sl)
Aktivno se služi engleskim jezikom, a slabije francuskim i njemačkim.